Andre dyr

Det er mange andre dyr på garden og. Her er høns, ender, vaktlar, hundar og kattar.  Oppi lia er det Skotsk Høylandsfe som går ute heile året.

Vi har salg av vaktelegg og tek imot bestilling av både vaktel og hønsekyllingar.Vi har reinrasa Wyandotte og Islands høns.


Smiedal

Aktivitetsferie

Bygdavegen 4

5499 ÅKRA

0047 92665566

0047 91735864