Våre priser
Utleige av gamlehuset: kr 1000,- pr døgn.
Tur med hest opp til Vikastølen: kr 950,- pr pers.
Tur med hest opp til Vikastølen med overnatting: kr 1900.-pr pers
Timeridning: kr 350,- pr time.