Aktiviteter

 

GARDSIDYLL

Om sommaren hesjar vi gras til dyra. Har du lyst kan du få være med, eller berre sjå på.

På varme sommardagar nyt vi eit bad i fjorden. Godt og forfriskande både for folk og dyr.

I Åkrafjorden er det mykje fisk, også store flotte fiskar. Vi kan vera behjelpelige med rettleiing i fiske. Desse på bilete er tatt med line utanom makrellen, den er tatt på stang.

PÅ FISKEJAKT I ELVA

 

I Åkraelva er det mykje laks og aure. Her kan ein dykke ned og komme heilt inntil fiskane som ligg attmed steinar i elva.

Vi arrangerer utdrikkingslag, jenteturar, gutteturar ol. Her legg vi opp opplegget etter årstid og etter kva ein ynskjer

Smiedal

Aktivitetsferie

Bygdavegen 4

5499 ÅKRA

0047 92665566

0047 91735864

0047-92665566

0047-91735864

QUICK CONTACT